Sztuczna inteligencja – technologia, której nie możesz ignorować

06.03.2023

Sztuczna inteligencja (AI) wywiera coraz większy wpływ na całe nasze otoczenie. To bez znaczenia, w jakiej branży działamy, na jakim stanowisku. Zmiany… zmiany… zmiany. Jedyne pewne stwierdzenie w otaczającym nas świecie. Przedsiębiorstwa zyskują coraz większą świadomość na temat konieczności dostosowania własnych modeli biznesowych do tych wymagań.

Proste eksperymenty ze sztuczną inteligencją nie wystarczą do osiągania celów biznesowych w dłuższej perspektywie. Potrzeba długofalowego planu. Planu, który realizowany krok po kroku umożliwi pełne wykorzystanie potencjału współczesnej technologii.

Sztuczna inteligencja w kontekście usprawniania praktyk biznesowych

O tym, czy sztuczna inteligencja może wspierać biznes wiemy. Na tym jednak nie koniec. Na podstawie badań rozumiemy też w jaki sposób. Technologia Blockchain w połączeniu ze sztuczną inteligencją poprawia wskaźniki:

 • przewidywania popytu (97,1%)
 • jakości produktu (98,3%)
 • analizy zachowań klientów (96,3%)
 • rozwoju biznesu (98,9%)
 • zadowolenia klientów (97,2%)[1]

Ogromną rolę w przewidywaniu okresów zwiększonego zapotrzebowania na usługi czy produkty przedsiębiorstwa odgrywają dane historyczne. Gromadzenie tych informacji nie stanowi obecnie problemu. Kłopoty zaczynają się wówczas, gdy tych danych jest zbyt dużo, by można było je skutecznie obrobić. A gdyby tak analizować je w czasie rzeczywistym? Jeśli jesteś ciekawy jak tego dokonać, zapraszam do przeczytania wywiadu z Tomaszem Srebrnym. Skuteczna analiza danych pozwala chociażby oszacować przyszłe zapotrzebowanie na produkty i odpowiednio wcześnie się do tego okresu przygotować. A to już konkretne zyski dla przedsiębiorstw, prawda? Podobny kontekst łączy się z wszystkimi wymienionymi powyżej wskaźnikami. Informacja staje się obecnie kluczem do wypracowania przewagi konkurencyjnej.

Sztuczna inteligencja i technologia blockchain – dwie siły, które doskonale się uzupełniają

Przekładając to stwierdzenie na język dopasowany do współczesnych realiów biznesowych można powiedzieć, że sztuczna inteligencja pozwala przedsiębiorstwom rozumieć, rozpoznawać i decydować. Natomiast blockchain to realne wsparcie w działaniu i weryfikacji. By lepiej zobrazować te zależności warto zatrzymać się na chwilę na analizie poniższej grafiki:

Opsenio technologia AI, sztuczna inteligencja

Źródło: własne opracowanie graficzne na podstawie: https://link.springer.com/article/10.1007/s10796-022-10279-0/tables/1

Mówiąc najprościej sztuczna inteligencja AI używa komputerów i danych po to, by naśladować zdolność ludzkiego umysłu do podejmowania decyzji i wyciągania wniosków. Przez to jest zdecydowanie trudniej nam zrozumieć zasady jej działania. Blockchain natomiast zapewnia bezpieczny i przejrzysty sposób zbierania i przechowywania informacji. To rozproszona baza danych, która utrzymuje nieustannie rosnącą liczbę uporządkowanych rekordów zwanych blokami.

Praktyczne zastosowanie sztucznej inteligencji w łańcuchu dostaw

Zainteresowanie przedsiębiorców zagadnieniami dotyczącymi uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji procentuje optymalizacjami łańcucha dostaw. Jako jeden z kluczowych elementów sprawnego funkcjonowania firmy obszar ten wymaga szczególnej uwagi. Radykalne zmiany dotyczą: planowania, harmonogramów, optymalizacji transportu. W praktyce każdy element łańcucha dostaw można zoptymalizować dzięki wykorzystaniu nowych technologii.

Obecnie zauważamy mocne rozproszenie całego łańcucha dostaw. Co za tym idzie, cała struktura staje się mniej przejrzysta pod względem realizowanych celów biznesowych i struktury. Zarządzanie tym procesem dostarcza więc sporo trudności. Nadrzędnymi potrzebami stają się więc:

 • cyfryzacja całego procesu biznesowego
 • integracja zasobów
 • integracja kontrahentów

Ogromna rzesza tradycyjnych systemów, które już funkcjonują w przedsiębiorstwach, dedykowana jest do każdego elementu łańcucha dostaw osobno. Takie fragmentaryczne rozwiązania należy sprawnie połączyć, by dało się zarządzać tym procesem jak jedną, prężnie funkcjonującą całością. Warto w tym wypadku rozplanować działania związane z integracją wszystkich systemów, koniecznością stworzenia oprogramowania, które umożliwi sprawną wymianę różnorodnych danych. Wymiana informacji to jednak nie wszystko. Najważniejszym postulatem staje się obecnie wsparcie analityczne. Fragmentaryczne oprogramowanie nie jest wystarczająco „inteligentne”, by dostarczać zwarte analizy. Zwłaszcza, że specyfika samego łańcucha dostaw jest niezwykle dynamiczna. Mowa chociażby o: zmiennym zapotrzebowaniu na produkty czy usługi, zmienny stan procesów biznesowych, problemy decyzyjne, itp.

Sztuczna inteligencja stanowi nowoczesną odpowiedź na te problemy. Zdolność uczenia się na podstawie danych historycznych oraz wyprowadzanie wniosków, stanowią realne wsparcie procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwach.  

Technologia, która rozwija biznes

Z technologicznego punktu widzenia sztuczna inteligencja pozwala na budowanie zupełnie nowych funkcjonalności dla systemów, które dotąd obsługują procesy logistyczne i operacyjne w przedsiębiorstwach. O czym dokładnie mowa?

 • zdolności sprawnego przetwarzania danych o różnych formatach, nawet tych nieustrukturyzowanych pozwoli zyskać cenne informacje biznesowe,[2]
 • autonomicznych systemach decyzyjnych, które nie tylko mogą wspierać kadrę zarządzającą ale i realizować wyprowadzane postulaty,[3]
 • systemach, które mogą dostosowywać zachowanie od zaobserwowanych zmiennych.[4]

Kluczowe elementy każdego łańcucha dostaw to: przemieszczanie produktów oraz wspieranie zależności między zaangażowanymi w proces stronami (dostawcy, producenci, klienci, firmy logistyczne, serwisanci, itp.). Za pomocą sztucznej inteligencji można nie tylko przyspieszyć proces dzielenia się informacjami ale też zwiększyć integrację między wszystkimi elementami łańcucha dostaw. W ostatecznym rozrachunku współpraca przebiega szybciej i sprawniej.

Poniższa grafika ilustruje dodatkowe procesy, w których sztuczna inteligencja powinna odgrywać kluczową rolę.

technologia AI, sztuczna inteligencja

Źródło: własne opracowanie graficzne na podstawie: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09537287.2021.1882690

Podsumowanie

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w biznesie to obecnie dominujący trend, który niesie z sobą wiele profitów. Efektywne wspomaganie procesów decyzyjnych staje się możliwe poprzez wykorzystanie komputerów do wstępnej weryfikacji dokumentów i danych, planowania prac produkcyjnych, itp. Szybszy czas reakcji na zmiany realiów biznesowych oraz lepsza przepustowość systemów wewnętrznych to elementy, które również mogą zostać uzyskane dzięki zastosowaniu AI. Profitów jest sporo a najważniejsze, że wszystkie można dopasować do potrzeb pojedynczego przedsiębiorstwa. Wdrażając rozsądny plan digitalizacji osiągnięcie przewagi konkurencyjnej naprawdę jest możliwe.

Jeśli masz pytania na temat usprawnień, które można wprowadzić w Twojej firmie, zachęcamy do kontaktu.


[1] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306457321002405

[2] Brynjolfsson, E., and A. McAfee. 2017. “Artificial Intelligence, for Real.” Harvard Business Reviewhttps://hbr.org/2018/01/artificial-intelligence-for-thereal-world

[3] Dwivedi, Y. K., L. Hughes, E. Ismagilova, G. Aarts, C. Coombs, T. Crick Galanos. et al. 2019. “Artificial Intelligence (AI): Multidisciplinary Perspectives on Emerging Challenges, Opportunities, and Agenda for Research, Practice and Policy.” International Journal of Information Management : 101994.

[4] Min, H. 2010. “Artificial Intelligence in Supply Chain Management: theory and Applications.” International Journal of Logistics Research and Applications 13 (1): 13–39. doi:10.1080/13675560902736537.

Poprzedni wpis Następny wpis