Przygotuj się na CSIRE

28.03.2023

CSIRE, system określany jako jedno z największych wyzwań dla sektora energetycznego. W czym rzecz? 

Wprowadzona 20.05.2021 ustawa o zmianie ustawy: Prawo Energetyczne oraz niektórych innych ustaw zakłada budowę i uruchomienie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). To właśnie w tym systemie będą przetwarzane informacje kluczowe dla rynku energii.  

Na podstawie tych wytycznych ustalono szczegółowy plan wdrożenia systemu oraz wskazano terminy niezbędne do przygotowania się na podłączenie do tego systemu. Szereg działań własnych, do których zobligowane są firmy energetyczne obejmuje między innymi przygotowanie systemów umożliwiających nie tylko sprawne zbieranie niezbędnych danych, ale i stworzenie infrastruktury umożliwiającej ich wymianę z CSIRE. 

Terminy

Zarówno sprzedawcy energii elektrycznej, jaki i dystrybutorzy muszą do 2024r osiągnąć status gotowości na przyłączenie do Centralnego Systemu Informacji o Rynku Energii (CSIRE). Co za tym idzie powinni zachować standardy sprawnej wymiany ogromnych ilości danych. W tym celu planowane jest wdrożenie warstwy pośredniczącej w komunikacji: komponentu integracyjnego. Wszystko po to, by umożliwić wymianę danych pomiędzy często różnymi systemami. Z jednej strony mamy standardy CSIRE, z drugiej zaś dziedzinowe systemy konkretnego przedsiębiorstwa. Usprawnienie na tej linii to podstawa efektywnego działania całego przedsięwzięcia.  

Po co to wszystko? 

Wymóg współczesnych czasów to postępująca cyfryzacja. System CSIRE powstaje w odpowiedzi na rosnące potrzeby monitorowania i kontroli procesów zarówno tych związanych z obsługą klienta, jak i kompleksowym zarządzaniem danymi pomiarowymi. Wprowadzanie zakrojonych na szeroką skalę usprawnień to nadrzędny cel wszystkich modernizacji. Sektor energetyczny koncentruje więc uwagę na tworzeniu inteligentnych liczników i sieci. Szybki dostęp do danych o zużyciu energii stanie się tym samym możliwy dla wszystkich klientów: indywidualnych i biznesowych.  

Jakie dane będą przetwarzane w CSIRE? 

Informacje niezbędne do efektywnej realizacji procesów rynku energii oraz te, będące w centrum zainteresowania użytkowników. Mowa w szczególności o: 

1.Danych konfiguracyjnych: 

 • dotyczących charakterystyki punktów poboru energii i punktów pomiarowych, 
 • dotyczących rynku energii (w tym o podmiotach uczestniczących w dree), 

2.Informacjach o relacjach umownych między użytkownikami KSE a sprzedawcami /OSD, 

3.Informacjach o relacjach umownych pomiędzy uczestnikami detalicznego rynku energii (np. GUDk), 

4.Danych pomiarowych, zwłaszcza: 

 • dobowe profile poboru/oddania energii elektrycznej z sieci, 
 • wskaźniki jakości energii elektrycznej, 

5.Statystykach dotyczących funkcjonowania samego CSIRE i całego detalicznego rynku energii, itp. 

Podstawowe funkcjonalności CSIRE 

Schemat komunikacji pomiędzy poszczególnymi elementami systemu CSIRE jest przejrzysty i składa się z:

1.Rejestru Relacji 

2.Rejestru Użytkowników Profesjonalnych 

3.Rejestru powiązań PP 

4.Rejestru PP 

5.Repozytorium Danych Pomiarowych 

6.Repozytorium informacji rozliczeniowych GUD-k 

7.Aplikacji do: 

 • zarządzania upoważnieniami 
 • zarządzania dostępem 
 • archiwum komunikatów 
 • usług API 

8.Podsystemów: 

 • Raportowego 
 • Zarządzania Procesami Biznesowymi (BPM) 

9.Portali: 

 • Użytkownika profesjonalnego 
 • Użytkownika KSE  
 • Instytucjonalnego
 • Informacyjny CSIRE1 
CSIRE bądź gotowy z Opsenio
Źródło: Grafika własna na podstawie: PSE: L. Winiarski OIRE i CSIRE – rola, zadania, wdrożenie, Warsztaty URE z OSD | 24 września 2021 r. 

Kluczowe założenia integracji z CSIRE 

Kontrola nad obszernym zakresem wymiany danych to jedno z największych wyzwań wdrożeniowców. Systemy, które będą integrować się bezpośrednio z CSIRE muszą uwzględniać te wymagania. Możemy sobie wyobrazić chociażby mnogość komunikatów wpływających z danych pochodzących z inteligentnych liczników. Do tego należy dodać pełną skalowalność oraz intuicyjną obsługę – tak, by każdy użytkownik bez problemu mógł poruszać się po systemie. Profesjonalne narzędzia do integracji stanowią więc podstawę skutecznego wdrożenia założeń CSIRE w życie.  

Nie można również zapominać o mechanizmach kontroli i pełnej audytowalności wszystkich danych. To kolejne wyzwanie, któremu sprostać może system dedykowany. Przewaga tego rozwiązania tkwi także w tym, że zostanie on wyposażony wyłącznie w niezbędne funkcjonalności i w pełni dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa z sektora energetycznego. Rozwiązanie to doskonale wpisuje się w konwencję zachowania integralności z ogólnym systemem CSIRE przy jednoczesnym zachowaniu standardów dotychczasowych narzędzi IT stosowanych przedsiębiorstwach. Dedykowane komponenty umożliwią sprawną wymianę danych poprzez konwertowanie spływających informacji oraz wysyłanie ich w formie wymaganej przez Centralny System Informacji Rynku Energii.  

Profesjonalne przygotowanie przedsiębiorstw z sektora energetycznego do wymagań stawianych przez CSIRE to obecnie jedno z krytycznych działań. W praktyce przy tak dużej różnorodności systemów używanych w poszczególnych przedsiębiorstwach nie można mówić o uniwersalnym rozwiązaniu dostępnym dla wszystkich. Inwestycja w personalizowany system to konieczność, ale i okazja od usprawnienia działań w firmie. Dobierane stricte pod indywidualne potrzeby funkcjonalności to dodatkowa szansa na wypracowanie przewagi konkurencyjnej. 

CSIRE wsparcie oferowane przez Opsenio 

Doświadczenie w sektorze energetycznym wypracowane w trakcie realizacji licznych projektów czyni z Opsenio wdrożeniowca, na którym można polegać. Rozumienie procedur public znacznie ułatwia współpracę a kompetencje technologiczne stanowią gwarancję doboru optymalnych narzędzi do skutecznej realizacji prowadzonych działań. Efektywne wsparcie runku energetycznego jest możliwe dzięki wyspecjalizowanemu Teamowi: 

 • project managerów rozumiejących procedury i realia charakterystyczne dla sektora energetycznego, 
 • architektów i projektantów doświadczonych we wdrożeniach rozwiązań opartych o poszukiwane przez sektor energetyczny technologie, 
 • developerów zaznajomionych z wiodącymi technologiami, z doświadczeniem w realizacji licznych projektów dla tej branży, 
 • testerów, którzy rozumieją cały biznes związany z energetyką oraz wymagane technologie. 

Zainteresowany? Zapraszamy do współpracy 


1 https://www.pse.pl/documents/20182/976314471/Standardy_Wymiany_Informacji_CSIRE-wersja_5.1_projekt.pdf  

Poprzedni wpis Następny wpis