Projektowanie architektury aplikacji kluczem do sukcesu biznesowego

16.05.2023

Projektowanie architektury aplikacji, jej struktury i funkcjonalności – jeden z podstawowych kroków do szybkiego osiągania nawet najbardziej złożonych celów biznesowych. Pytanie, czy można stworzyć dobrą aplikację dla przedsiębiorstw z pominięciem tych czasochłonnych etapów? Teoretycznie taka możliwość istnieje. Tylko… Po co ryzykować? Z tego tekstu dowiecie się, dlaczego etap projektowania rozwiązań i architektury aplikacji to najlepsza inwestycja czasu, która bardzo szybko się zwraca.

Przegląd poruszanej tematyki:

 • czym jest projektowanie aplikacji?
 • jakie korzyści daje przemyślana struktura tworzonego projektu z technicznego punktu widzenia?
 • jakie profity biznesowe łączą się z tym etapem?
 • czas na przykład!

Gotowi? Zaczynamy!

Na czym polega projektowanie rozwiązań i architektury aplikacji

Projektowanie rozwiązań i architektury aplikacji to proces o kluczowym znaczeniu dla całego projektu. Określenie struktury, podział na funkcjonalności, moduły, interfejsy – wszystkie te elementy, przemyślane w dokładny sposób ułatwiają działania programistów. W konsekwencji docelowy system jest w stanie optymalnie realizować wyznaczone cele biznesowe. Nie bez znaczenia jest też troska o użytkowników oprogramowania oraz zaplanowanie sposobów ich interakcji z aplikacją.

Warto podkreślić jednocześnie, że nie oczekujemy od klienta dostarczenia 100% wymagań w fazie projektowania. W praktyce żadna aplikacja nie powstaje według takiej koncepcji. Analiza potrzeb klienta i wyzwań, z jakimi się mierzy, daje przestrzeń do proponowania użytecznych rozwiązań funkcjonalnych. W ten sposób łączymy możliwości IT z realnymi potrzebami biznesu. Często początkowa wizja klienta ewoluuje na etapie projektowania aplikacji w sposób, o którym inwestor nie myślał przy zgłaszaniu swoich pierwotnych założeń. Rolą doświadczonego wdrożeniowca jest analiza wytycznych, zrozumienie dostępnych możliwości i ograniczeń oraz proponowanie takich funkcjonalności, które w najmniej skomplikowany sposób zrealizują bieżące potrzeby.

W ramach omawianego etapu przygotowywana jest cała dokumentacja projektu, w tym:

 • informacje o wymaganiach funkcjonalnych i niefunkcjonalnych
 • opis architektury i interfejsów użytkownika
 • schematy bazy danych
 • wymagania dotyczące wydajności i bezpieczeństwa

Wysokopoziomowe planowanie to klucz do sukcesu. Jeśli wiemy, do czego ma służyć system, jesteśmy w stanie dopracować jego funkcjonalności w taki sposób, by założone cele realizować efektywnie. Im więcej informacji uda się ustalić na wstępnym etapie działań, tym łatwiej podzielić cały projekt na mniejsze elementy i wykorzystać zwinne metodyki zarządzania projektami, by dostarczać konkretne wartości w szybkim czasie.

Warto pamiętać również o tym, że wysokopoziomowe planowanie umożliwia lepszą komunikację z klientem.  Inwestor doskonale wie, co da się zrobić i na ile to będzie osiągalne/trudne w ramach przyjętych założeń. Bardzo często można w ten sposób szybko zauważyć edge case’y, które uniemożliwiają wprowadzenie jakiegoś typu rozwiązania. Zdecydowanie lepiej poznać je na wczesnym etapie działań niż borykać się z czasochłonnymi zmianami w późniejszym czasie.

Projektowanie architektury rozwiązań w służbie developmentu

Omawiając temat roli, jaką etap projektowania odgrywa w całym procesie tworzenia oprogramowania dedykowanego, warto skoncentrować uwagę na aspektach technicznych. Dlaczego więc ten element działań jest tak istotny dla developerów? W tym kontekście chodzi przede wszystkim o zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy, w którym łatwo wprowadzać zmiany i nowe funkcjonalności. Taka oszczędność czasu to nie tylko wygoda zespołów projektowych, ale i realne oszczędności dla inwestorów. Szybkość wdrożenia przekłada się przecież bezpośrednio na realizację korzyści biznesowych. W konsekwencji mamy mniej godzin programistycznych prowadzących do finalizacji projektu, mniejsze koszty i możemy szybciej pracować na zwrot z inwestycji. Proste, prawda? To jednak nie wszystko!

Projektowanie architektury aplikacji to etap, który powinien służyć programistom a nie odwrotnie. Profesjonalnie zaplanowana architektura aplikacji dzieli całą strukturę na mniejsze, niezależne moduły. Jeśli etap ten przeprowadzimy z należytą starannością przełoży się to bezpośrednio na usprawnienie realizacji całego projektu. Przykład? Załóżmy, że mamy do czynienia ze skomplikowaną aplikacją mobilną. Zespół developerów składa się z programistów z długim stażem oraz mniej doświadczonych specjalistów. Takie teamy projektowe pracujące z kodem w tym samym czasie mogą wprowadzić bałagan. Jeśli jednak struktura naszej aplikacji jest odpowiednio przemyślana, każdy team pracuje na własnym wycinku kodu, zmiany i aktualizacje wprowadza się szybko i łatwo. A co z ewentualnymi problemami? Testy pozwalają wyłapać je już na wczesnych etapach, a naprawa nie wiąże się z przestojami pozostałych grup projektowych. Działając w ten sposób zmniejszamy ryzyko wystąpienia błędów, optymalizując jednocześnie czas pracy wszystkich developerów.

Takie zwinne podejście ma dodatkowy plus. Wykonujemy poszczególne sprinty, jednak dodatkowo pojedyncze zadania w ramach jednego sprintu również przechodzą przez etapy: definicji, projektowania, wykonania, testowania i wprowadzania ewentualnych poprawek/zmian. Po co to wszystko? By szybciej reagować na trudności, sprawdzać jakość wprowadzanych rozwiązań i stale informować klienta o postępach. Szybkie dostarczanie konkretnych wartości oraz odpowiedzialny podział zadań to elementy, które stanowią efekt wysokopoziomowego planowania. O takie profity warto walczyć, prawda?

Przemyślana architektura aplikacji a wymierne korzyści biznesowe

Projektowanie architektury aplikacji przekłada się na zwiększenie wartości i jakości tworzonego oprogramowania. O profitach biznesowych można mówić wiele. Najlepiej jednak pogrupować je w prosty schemat:

 • poprawa jakości aplikacji – optymalne standardy jakościowe zwiększają niezawodność nowego oprogramowania, to z kolei zwiększa komfort działania użytkowników i efektywność ich pracy. Dodatkowo budujemy pozytywny wizerunek całej firmy;
 • optymalizacja kosztów – dopracowana architektura aplikacji umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów, co zmniejsza całościowe koszty projektu;
 • skrócenie czasu uruchomienia aplikacji – odpowiednio przemyślana architektura systemu skraca czas realizacji, umożliwia więc szybsze wprowadzenie aplikacji na produkcję. W konsekwencji inwestor może zyskać przewagę konkurencyjną;
 • elastyczność i skalowalność – architektura aplikacji stworzona w odpowiedzialny sposób gwarantuje łatwe skalowanie i rozwój oprogramowania. W miarę pojawiania się nowych szans lub możliwości biznesowych w prosty sposób można dostosować system do potrzeb rynku. Biorąc pod uwagę szerszą perspektywę czasową wartość produktu stale rośnie.

Przykładowe elementy etapu tworzenia architektury aplikacji dla firmy produkcyjnej

Teoretyczne rozważania warto wzbogacić o przykłady – bo tylko działając na konkretach można kompleksowo opisać proces projektowania architektury aplikacji. Poniższe dane przyjmują schematyczny charakter, by pomóc w lepszym zrozumieniu wartości omawianego etapu:

 • projekt: stworzenie aplikacji mobilnej do monitorowania produkcji i stanów magazynowych;
 • analiza wymagań biznesowych – sprawdzamy potrzeby firmy, elementy, które należy zoptymalizować. Zwracamy uwagę na potrzeby produkcji, wydajność parku maszynowego, oprogramowanie obecnie wykorzystywane w firmie, stan magazynów, procesy logistyczne i sprzedażowe. Aplikacja powinna integrować się z kluczowymi systemami w firmie, wspierać kooperację działów logistyki, produkcji i sprzedaży. Przepływ informacji w czasie rzeczywistym stanowi tu jeden z priorytetów. System powinien umożliwiać zlecanie i realizację bieżących działań w taki sposób, by optymalizować czas potrzebny na ich wykonanie;
 • określenie struktury aplikacji – ustalamy jakie dokładnie moduły należy wdrożyć, by zapewnić realizację priorytetów i jakie będą zależności pomiędzy nimi. Najbardziej intuicyjny wydaje się podział na moduły: produkcyjny, sprzedażowy, logistyczny, magazynowy. W ramach każdego modułu określamy wewnętrzne elementy składowe, które np. umożliwią sprawne zbieranie danych, ich przetwarzanie i raportowanie;
 • projektowanie interfejsu użytkownika – na tym etapie koncentrujemy uwagę na tym, w jaki sposób użytkownicy będą korzystać z aplikacji. Interfejs musi być intuicyjny i łatwy do zrozumienia. Użytkownicy powinni czuć się komfortowo pracując z nowym systemem. Wszystkie elementy graficzne, menu, pola tekstowe, itp. – całość powinna być przejrzysta i funkcjonalna;
 • wybór technologii – teraz dobieramy takie technologie, które zapewnią skalowalność i wysoką wydajność nowej aplikacji. Doświadczenie wdrożeniowca odgrywa tu ogromną rolę. Już sama specyfika branży produkcyjnej może nakierować na rozwiązania, które sprawdziły się w podobnych projektach. Im bardziej doświadczony wdrożeniowiec, tym wyższa gwarancja doboru optymalnych technologii, takich, które można bezproblemowo rozwijać w przyszłości;
 • projektowanie bazy danych – tutaj znaczenie ma bezpieczeństwo przechowywanych danych, zgodność ze standardami przyjętymi w firmie oraz dobrymi praktykami branżowymi. Odpowiednie zabezpieczenie danych to jeden z kluczowych elementów działań developerów;
 • implementacja i testowanie – czas na działanie! Dopracowane moduły architektury aplikacji umożliwiają sprawną realizację sprintów a stałe przeprowadzanie testów pozwala szybko eliminować nawet drobne nieprawidłowości.

Podsumowanie

Należy pamiętać, że wprowadzanie zmian i nowych funkcjonalności jest łatwiejsze przy modularnej, dobrze zaplanowanej architekturze aplikacji. Już na etapie początkowych działań klient otrzymuje bardziej dopracowane propozycje funkcjonalności a wszyscy członkowie teamu projektowego znają cały kontekst zadań. Każdy developer posiada dostęp do konkretnych informacji o projekcie. Dzięki temu jakość danej funkcjonalności nie zależy od pojedynczej osoby, która ją wykonuje. W grę wchodzą tu: wiedza i doświadczenia całego zespołu. Warto nadmienić, że bardzo często projektowane rozwiązania mają wspólną domenę, przez co zachowana zostaje spójność całego projektu.

Przy braku odpowiednio zaprojektowanej architektury aplikacji wprowadzanie nowych funkcjonalności lub zmiana istniejących mogą dostarczać sporo trudności. Niewykluczone, że mogą też wymagać przebudowy dużej części projektu, co z kolei zwiększa koszty i czas realizacji całości. Właśnie z tego powodu szczegółowe zaplanowanie rozwiązań i analiza „edge casów” to elementy, które potrafią zaoszczędzić wiele dni niepotrzebnej pracy w przyszłości.

Zainteresowany szczegółami? Zapraszamy do kontaktu.

Poprzedni wpis Następny wpis