Predictive Maintenance – czy to się opłaca?

21.03.2022

Według Market Research Future globalny rynek Predictive Maintenance (PdM) osiągnie w 2022 roku wartość 6,3 miliarda dolarów. Maksymalnie w ciągu najbliższych 2 lat aż 83% wszystkich firm produkcyjnych będzie aktywnie korzystać z Utrzymania Predykcyjnego. Dlaczego PdM rozwija się tak dynamicznie? Czy to się w ogóle opłaca? Sprawdźmy!

Czym jest Predictive Maintenance (PdM)?

Podstawowym założeniem Predictive Maintenance (PdM) jest monitorowanie stanu i wydajności zasobów przedsiębiorstwa  w czasie rzeczywistym, po to by przewidzieć, kiedy dane zasoby będą wymagały konserwacji. Wszystko w trosce o optymalne wykorzystanie sprzętu oraz redukcję niekontrolowanych przestojów spowodowanych awariami linii produkcyjnych. Części są konserwowane lub wymieniane dokładnie wtedy, gdy tego potrzebują. Prawidłowe stosowanie strategii Predictive Maintenance pozwala zredukować koszty napraw, co w perspektywie czasu generuje ogromne oszczędności.

Jakie są cele PdM?

Wszelkie działania związane z Predictive Maintenance wykonywane są głównie przy użyciu środków technologicznych: dedykowanych systemów czy rozwiązań IT. Ich celem jest zwiększenie wydajności oraz zapewnienie wzrostu produktywności. Nie bez znaczenie jest również redukcja kosztów konserwacji maszyn i zapewnienie ich nieprzerwanej gotowości do pracy. Rozwój technologii umożliwił stworzenie zaawansowanych algorytmów, które pomagają zbierać i kompleksowo analizować dane. Dzięki temu możliwe stało się znaczne usprawnienie procesu przewidywania, kiedy należy przeprowadzić konserwację czy naprawę i jakich dokładnie części te zbiegi powinny dotyczyć. Predictive Maintenance pozwala ograniczyć liczbę dotychczas stosowanych konserwacji, gdyż pozwala wykonać je dokładnie wtedy, gdy jest to niezbędne.

Kolejnym, podstawowym celem Predictive Maintenance jest znaczne zredukowanie liczby nieoczekiwanych awarii. Tradycyjne metody konserwacji opierają się na cyklicznych, standardowych zabiegach naprawczych. Pełna kontrola nad rzeczywistym stanem zużycia elementów linii produkcyjnych pozwala przewidzieć wiele awarii i przeciwdziałać im odpowiednio wcześnie. Predictive Maintenance można określić mianem bardziej zaawansowanej konserwacji. Pozwala na szybsze wykrycie możliwych usterek i naprawie ich zanim wystąpi poważny problem.

Opsenio: oprogramowanie dedykowane

Różnice między Predictive Maintenance a Preventive Maintenance

Predictive Maintenance można określić mianem utrzymania predykcyjnego natomiast Preventive Maintenance to tradycyjna konserwacja zapobiegawcza. Chociaż cele obu strategii są tożsame: zapobieganie wystąpienia awarii, to ich mechanizmy znacznie się od siebie różnią. Konserwacja zapobiegawcza jest wykonywana w pewnych cyklach (np. co miesiąc, co roku) lub w oparciu o zużycie części (po wykonaniu określonej liczby cykli). Zawsze obowiązuje tutaj wcześniej ustalony harmonogram, co w praktyce może prowadzić do wykonania zbyt wielu czynności serwisowych na danym elemencie nawet, jeśli w danej chwili jego stan techniczny tego nie wymaga. Utrzymanie predykcyjne wymaga zastosowania bardziej zaawansowanych kroków w celu wykonywania o wiele bardziej precyzyjnych działań serwisowych. Predictive Maintenance wykorzystuje technologię do oceny kiedy dany sprzęt wymaga konserwacji.

PdM –  technologia w służbie biznesu

Działania Predictive Maintenance opierają się na analizie danych gromadzonych dzięki zaawansowanym technologiom. Podstawowym elementem są urządzania monitorujące stan maszyn, wyposażone w czujniki, które zbierają informacje o temperaturze, wibracjach, poziomie hałasu, ciśnieniu, itp. Możliwe jest przekształcenie tych informacji w sygnały cyfrowe, które można mierzyć i analizować w konkretnym czasie. Wszystko po to, by przewidzieć, kiedy wymagana jest interwencja serwisanta.

Uczenie maszynowe (Machine Learning) wykorzystuje dane generowane przez czujniki w celu poznania normalnych zachowań danego sprzętu. Po pewnym czasie system ten ma wystarczającą ilość danych do tego, by wykryć wszelkie anomalie w pracy maszyny. Aby uczenie maszynowe przyniosło realne korzyści musi opierać się na wysokiej jakości danych. Na tej podstawie możliwe jest przewidywanie w jakim czasie sprzęt powinien być serwisowany.

Opsenio: oprogramowanie dedykowane

Predictive Maintenance –  oprogramowanie dedykowane

Kluczowe znaczenie dla Predictive Maintenance ma system, który jest złożony z urządzeń do monitorowania, uczenia się i zarządzania konserwacją. Tylko zaawansowana kombinacja tych elementów pozwala zgromadzić rzetelne informacje. Jeśli przedsiębiorstwo posiada już pewne mechanizmy umożliwiające pozyskiwanie danych o stanie technicznym części warto zoptymalizować proces ich analizy. W praktyce sporym wyzwaniem staje się odpowiednie grupowanie danych oraz jasne i transparentne komunikaty, które powinny trafiać do pracowników w czasie rzeczywistym. Właśnie takie możliwości otwiera przed sobą oprogramowanie dedykowane. System dostosowany do potrzeb i możliwości konkretnego przedsiębiorstwa stanowi mechanizm, który pozwala wygenerować realne oszczędności.

Decyzja o zastosowaniu założeń Predictive Maintenance może przynieść realne korzyści:

  • lepsze gospodarowanie funduszami – wydatki ponoszone wyłącznie na niezbędne przeglądy i prace naprawcze
  • mniejsza liczba awarii – większości z nich udaje się zapobiec poprzez wymianę wadliwych lub zużytych elementów odpowiednio wcześnie
  • maksymalizacja żywotności sprzętu – drobne naprawy mogą znacznie wydłużyć czas efektywnej pracy maszyn
  • wyższe przychody – choć wprowadzenie w życie Predictive Maintenance generuje koszty na etapie wdrażania, w dłuższej perspektywie czasu przynosi realne oszczędności chroniąc cenny sprzęt produkcyjny i redukując koszty związane z nieplanowanymi przestojami linii.
Opsenio: oprogramowanie dedykowane

Jeśli dostrzegasz potrzebę wprowadzenia zmian w omawianej dziedzinie we własnym przedsiębiorstwie, zapraszamy do kontaktu. Być może do usprawnienia działań wystarczy tylko konkretna aplikacja dedykowana, być może konieczne będzie stworzenie rozbudowanego systemu. Na pewno przedstawmy Ci wszystkie opcje i doradzimy rozwiązania dostosowane stricte do Twojego biznesu.

Skontaktuj się z nami