Oprogramowanie dla firm – założenia Przemysłu 4.0 w praktyce

28.07.2022

Oprogramowanie dla firm coraz częściej przybiera formę dedykowanych rozwiązań. Widać to szczególnie w przypadku tych przedsiębiorstw, w których tradycyjne rozwiązania abonamentowe przestają wystarczać. Mowa o sytuacjach, gdzie funkcjonalności ogólnodostępnych systemów SaaS stają się zbyt ograniczone a konieczność obsługi kilku z nich znacznie wydłuża czas potrzebny na odnalezienie potrzebnych informacji. Oprogramowanie dla firm funkcjonujących w tak dynamicznych czasach, jak te obecne, musi być elastyczne i skrojone na miarę indywidualnych potrzeb.

Specyficzne oczekiwania, elastyczne podejście

Te elementy stanowią podstawę tworzenia dedykowanego oprogramowania dla firm. Z personalizowanych rozwiązań bardzo często korzystają przedsiębiorstwa w skali Enterprise. W jaki sposób przygotować się do modernizacji swojego przedsiębiorstwa? To pytanie stawiają przed sobą przedstawiciele polskich firm. Odpowiednie przygotowanie do transformacji cyfrowej to podstawa. Warto przy okazji określić trzy podstawowe pola, na które zmiany związane z Przemysłem 4.0 powinny oddziaływać najbardziej. Mowa o:

 • technologii
 • dostępie do rzetelnych danych, wiedzy operacyjnej
 • podejściu pracowników i kultury przedsiębiorstwa

Oprogramowanie dedykowane pozwala w prosty sposób połączyć wszystkie te elementy i zoptymalizować ich działanie.

Przykład:

 • miejsce: terminal kontenerowy
 • skala prowadzonych działań: jeden z największych pod względem przeładunków terminal kontenerowy na Bałtyku
 • optymalizacja 1: zwiększenie efektywności działania hal
 • optymalizacja 2: wprowadzenie usprawnień dla kadry zarządzającej
 • opis działań dla optymalizacji 1: zaawansowane oprogramowanie połączone z monitorami zainstalowanymi bezpośrednio w halach. Realizowane cele to: wczesne informowanie o możliwym wystąpieniu awarii oraz zwiększenie poziomu efektywności prowadzonych napraw
 • opis działań dla optymalizacji 2: aplikacja mobilna, która  działa online i offline, zapewniając stały dostęp do informacji aktualizowanych w czasie rzeczywistym. Cel działań: ułatwienie pracy brygadzistów poprzez: umożliwienie szybkiej weryfikacji bieżących zadań, automatyczne naliczanie czasu pracowników potrzebnego na wykonanie konkretnych zleceń, podgląd listy pracowników wraz z informacją o ich stopniu obłożenia i typach wykonywanych zadań
 • czy udało się zoptymalizować działania przedsiębiorstwa w 3 wskazanych wcześniej płaszczyznach?
 • technologia: tak –  nowoczesny system dedykowany wraz z aplikacją mobilną
 • dostęp do wiedzy: tak – usprawnienie działań brygadzistów, szybki dostęp do informacji o pracownikach i zadaniach do wykonania
 • podejście do pracowników: tak – funkcjonalności, które usprawniają prace serwisantów, brygadzistów i pracowników oddelegowanych do realizacji poszczególnych zadań + wygoda użytkowania: aplikacja mobilna na telefonach, działająca 24/7, stały dostęp do aktualnych informacji

Oprogramowanie dla firm a Przemysł 4.0

Inwestycja w oprogramowanie dla firm ma sens wówczas, gdy kadra zarządzająca stawia na rozwój i wprowadzenie usprawnień, które umożliwiają współczesne zdobycze świata IT. Warto podejść do tego zagadnienia będąc odpowiednio przygotowanym lub współpracując z doświadczonym partnerem biznesowym. Założenia Przemysłu 4.0 łączą się z zagadnieniami takimi jak: modernizacja, digitalizacja, uczenie maszynowe, itp. By przyniosły one istotne wsparcie dla konkretnego przedsiębiorstwa, powinny być niezwykle starannie przemyślane. Oprogramowanie dla firm musi być przecież użyteczne. Żeby móc o takiej użyteczności mówić, należy już na etapie projektowania systemu przyjąć szeroką perspektywę:

 • poznanie wyzwań, z jakimi obecnie zmagają się pracownicy
 • ustalenie krótko i długoterminowych celów przedsiębiorstwa
 • analiza otoczenia biznesowego marki wraz z określeniem pozycji przedsiębiorstwa na tle konkurencji
 • określenie możliwości przedsiębiorstwa w kontekście zakresu modernizacji możliwego w pierwszym etapie wprowadzania udoskonaleń IT
 • zdefiniowanie potrzeb, wyzwań i problemów, które należy usprawnić/wyeliminować dzięki nowemu oprogramowaniu
 • zaprojektowanie wstępnej architektury nowego oprogramowania dla firmy
 • stworzenie prototypu systemu (MVP – Minimum Viable Product) – przekazanie tej podstawowej wersji oprogramowania do testów na wybranej grupie użytkowników
 • prace nad stworzeniem pełnej wersji produktu
 • prowadzenie testów zaproponowanego rozwiązania: testy na etapie produkcyjnym oraz testy powdrożeniowe
 • wdrożenie gotowego, zweryfikowanego oprogramowania w przedsiębiorstwie

Oprogramowanie dla firm – użyteczne materiały

W praktyce cały proces projektowania nowego systemu nazywamy designem produktu. Więcej informacji na temat tego zagadnienia i użyteczności oprogramowania dla firm można znaleźć tutaj:

Użyteczne oprogramowanie dla firm może powstać tylko wtedy, gdy dokładnej analizie poddamy konkretne przedsiębiorstwo i cały sektor gospodarki, w którym działa. Zgromadzenie tak kompleksowej wiedzy już na etapie projektowym znacznie ułatwia pracę oraz prowadzi do szybszego zwrotu z inwestycji.

Wprowadzanie założeń Przemysłu 4.0 w praktyce

Na podstawie naszego doświadczenia projektowego wyraźnie widzimy, że proces modernizacji przedsiębiorstw warto prowadzić etapami. Transformacja cyfrowa do inwestycja, którą należy starannie rozplanować w czasie. Pierwszym krokiem powinno być wprowadzenie w życie pilotażowego projektu. Możliwość przetestowania w praktyce personalizowanych funkcjonalności to spory atut. Wiedza zdobyta w ten sposób ułatwi podjęcie decyzji o przeprowadzeniu kolejnych usprawnień.  Dla firm produkcyjnych szczególnie cenne będą rozwiązania optymalizujące proces wytwarzania produktów. Poprawa komunikacji, zbieranie i analiza szczegółowych danych o stanie technicznym urządzeń,  zwiększenie efektywności prowadzonych serwisów (optymalny czas na wymianę części, historia napraw w formie cyfrowej), lepsze koordynowanie łańcucha dostaw niezbędnych części czy surowców – te elementy należy usprawnić w pierwszej kolejności.

Przemysł 4.0
Poprzedni wpis Następny wpis