Oprogramowanie dedykowane do integracji z BIK

24.06.2022

Instytucje finansowe koncentrują obecnie uwagę na optymalnym zabezpieczaniu danych i zapobieganiu nadużyciom finansowym. W tym celu banki integrują z BIK własne systemy. Dzięki oprogramowaniu dedykowanemu cały proces zostaje zoptymalizowany a instytucja finansowa zyskuje pewność, że wszelkie zapytania o historię kredytową konsumentów będą realizowane sprawnie i bez przeszkód. Biuro Informacji Kredytowej aktualizuje obecnie standardy komunikacji z bankami. Warto wykorzystać ten okres do zapewnienia optymalnego przepływu danych.

Oprogramowanie dedykowane a integracja z BIK – warto wiedzieć

Oferta systemów dedykowanych dla banków jest dosyć mocno rozwinięta. Rozpoczynając od efektywnego zarządzania obiegiem korespondencji, poprzez zaawansowane systemy do optymalizacji procesu obsługi reklamacji, aż do specjalnych aplikacji do tworzenia personalizowanych ofert dla klientów. Oprogramowanie dedykowane do integracji z BIK stanowi na tym polu specjalne wyzwanie. Z uwagi na fakt, że BIK współpracuje nie tylko z bankami komercyjnymi, ale i spółdzielczymi (w tym ze spółdzielczymi kasami oszczędności), wszystkie te instytucje powinny jak najszybciej dostosować się do nowych standardów komunikacji. Zwłaszcza, że oprogramowanie dedykowane zintegrowane z BIK pozwala:

 • zarządzać ryzykiem kredytowym
 • monitorować historię zadłużenia klientów
 • zabezpieczyć się przed wyłudzeniami kredytów

Biuro Informacji Kredytowej działa na zasadach wzajemności: dane udostępniane są tym instytucjom, które same umożliwiają wykorzystywanie w ten sposób własnych informacji.

Bezsprzecznie w dobie wzrostu ryzyka nielegalnego przechwytywania danych i rozwoju cyberprzestępczości zapewnienie poprawnej komunikacji banków z BIK to podstawa.

Opsenio BIK

Integracja systemów banku z BIK

Oprogramowanie dedykowane do integracji z BIK jako podstawowy cel realizuje założenia usprawnienia wymiany danych o ryzyku finansowym. Skrojony na miarę każdego banku system, pozwoli nie tylko sprawnie integrować te informacje. Kluczem do sukcesu oraz zapewnienia sprawnej obsługi zgłoszeń jest wykorzystanie tych danych w wewnętrznych procesach banku. Właśnie w taki sposób można zwiększyć efektywność zarządzania całym procesem przyznawania kredytu – a to ogromne wsparcie!

Dedykowane oprogramowanie do integracji z BIK pozwala na pozyskanie danych o sytuacji dwóch segmentów klientów:

 • indywidualnych (osoby fizyczne)
 • biznesowych (przedsiębiorstwa, w tym rolnicy)

Oprogramowanie dedykowane do komunikacji z BIK

Ten rodzaj systemu dedykowanego uznawany jest jako krytyczny dla każdego banku. Wymaga się  gwarancji jego sprawnego działania 24/7/365. Dlatego tak ważny jest wybór doświadczonego wykonawcy, który będzie w stanie zaprojektować, wdrożyć i utrzymać całość na jak najwyższym poziomie. Aby ten rodzaj oprogramowania sprawdzał się w praktyce stosujemy technologie w skali Enterprise. Mowa o:

 • połączeniu kilku niezależnych aplikacji
 • ich poprawnym wdrożeniu na serwer
 • zapewnienie sprawnej warstwy komunikacji z BIK i systemami wewnętrznymi banku (wykorzystanie sprawdzonych systemów kolejkowych)
 • zabezpieczeniu warstwy danych (klaster baz danych)
 • redundacji na każdej warstwie

Połączenie wszystkich wskazanych powyżej elementów i wiedzy biznesowej umożliwia nam tworzenie całkowicie bezobsługowych systemów.

Opsenio BIK

Zobacz szczegółowe referencje

Oprogramowanie dedykowane Integracja z BIK

Warto również zdefiniować reguły biznesowe, które dokładnie określą, jaki rodzaj raportu może być zamiennikiem jakiego –  ta funkcjonalność daje spore możliwości dla banku. Aby możliwe stało się pobieranie danych należy automatycznie przeprowadzić translację dedykowanego formatu BIK np. na XML. Intuicyjny system wzbogacony komunikatami administracyjnymi stanowi nieocenione wsparcie w bieżących działaniach pracowników banku. Podpowiedzi systemowe nie tylko ułatwiają bieżące działania ale i wspomagają terminową realizację wszystkich zapytań.

Dedykowane systemy, które wdrażamy:

 • realizują procesy przyjęcia zapytania z systemu bankowego i udzielenia odpowiedzi z bazy danych sytemu
 • optymalizują procesy generowania zapytań do BIK
 • usprawniają proces odbioru odpowiedzi z BIK oraz generowania odpowiedzi do systemów bankowych
 • realizują proces wymiany komunikatów administracyjnych z BIK

Oprogramowanie dedykowane do integracji z BIK – funkcjonalność antyfraudowa

Zapobieganie wyłudzeniom to obecnie jeden z priorytetów działania BIK i wszystkich banków. Dzięki funkcjonalności antyfraudowej bank zyskuje możliwość sprawnego wychwytywania informacji o możliwych wyłudzeniach kredytu. Dodatkowym atutem są automatyczne podpowiedzi generowane przez system. Wszystko po to, by efektywnie chronić klientów oraz ograniczać potencjalne ryzyko.

Dlaczego warto? Według platformy aleBank.pl dzięki działaniu Platformy Antyfraudowej BIK w okresie od maja 2021 do kwietnia 2022 udało się zatrzymać 24 tys. wniosków o finansowanie. Wnioski te były oznaczone w systemie jako próby wyłudzenia czy nadużycia. Równie imponująca wydaje się kwota możliwych wyłudzeń: 103,3 mln zł.

Przedstawione powyżej dane potwierdzają, jak skutecznym rozwiązaniem jest platforma antyfraudowa. Do wdrażania tego typu rozwiązań dla całego sektora bankowego pojedyncze instytucje muszą się odpowiednio przygotować. Zwłaszcza, że sposób komunikacji z BIK jest obecnie aktualizowany. Warto wykorzystać nowe realia do zoptymalizowania pracy banku i zwiększenia ochrony klientów.

Oprogramowanie tworzone w Opsenio – liczby jako najlepsze referencje

Tworzenie oprogramowania dedykowanego do integracji z BIK to ważny element działalności Opsenio. W pracy projektowej koncentrujemy uwagę na eliminowaniu obecnych i zapobieganiu problemom możliwym w przyszłości. Wiedza biznesowa zestawiona z praktycznymi działaniami jest w tym wypadku naszym głównym atutem. Jak działa nasz system obecnie u jednego z klientów? Naszą siłą są liczby, więc:

 • ponad 20 – obsługiwanych przez system raportów BIK – UWAGA: każdy z nich przyjmuje postać kilkudziesięciu wariantów!
 • ponad 1000/h – tyle zapytań obsługuje nasz system w szczycie
 • tysiące – zapytań, które oprogramowanie dedykowane stworzone w Opsenio obsługuje każdego dnia
Opsenio BIK