Mikrousługi dla przedsiębiorstw klasy Enterprise

05.10.2022

O tym, że mikrousługi szturmem podbijają świat oprogramowania wiadomo nie od dzisiaj. Wielu uznaje ich wyższość nad koncepcją architektury monolitycznej. Czy słusznie? Nie do końca. Wyznacznikiem dobrego systemu, zaprojektowanego z myślą o indywidualnym przedsiębiorstwie, jest jego pełne dopasowanie do specyfiki właśnie tej konkretnej firmy. Monolit doskonale sprawdzi się na start, mikroserwis wszędzie, gdzie mamy do czynienia z rozbudowaną strukturą systemu. Jedno i drugie podejście ma sporo zalet i wad. Mikroserwisy dla przedsiębiorstw klasy Enterprise mogą wnieść wiele dobrego. Jeśli oczywiście będą odpowiednio zarządzane.  

Szybka realizacja celów biznesowych dużych firm 

System podzielony na niezależne mikrousługi można bardzo prężnie rozwijać. Każda mikrousługa zawiera bowiem kompletną, zamkniętą strukturę i swobodnie może funkcjonować autonomicznie. Tak wysoka autonomia mikrousług znajduje odzwierciedlenie już na etapie projektowania konkretnych rozwiązań. Dlaczego? Nie mamy tu ograniczeń dotyczących wykorzystywania jednakowej technologii do tworzenia wszystkich elementów systemu. Nie musimy też wykorzystywać takich samych narzędzi w celu przechowywania danych, itp. Takie niezależne cykle życia mikrousług doskonale sprawdzają się wszędzie tam, gdzie inwestorom zależy na możliwości szybkiego rozwoju konkretnych elementów systemu. Oczywiście bez konieczności modernizowania kodu całego oprogramowania. Szczególnie widać to w przypadku prężnie rozwijających się firm, gdzie potrzeby zmieniają się dynamicznie.  

Realizacja celów biznesowych dostosowanych do gwałtownego wzrostu wymaga stosowania oprogramowania, które nadąży za zmieniającymi się błyskawicznie potrzebami. I właśnie w takich sytuacjach mikroserwisy działają na medal. Rozwój, wdrożenie, wymiana danych, aktualizacje, modernizacje – wszystkie te działania można prowadzić w stosunku do konkretnej mikrousługi. Absolutnie nie zakłóca to działania pozostałych. W praktyce architektura mikrousług polega na zachowaniu wysokiej spójności pojedynczej usługi oraz niskiego sprzężenia między innymi usługami. Dzięki temu wprowadzanie lokalnych zmian jest tu niezwykle proste.  

Mikrousługi dla przedsiębiorstw klasy Enterprise

Priorytet to przejrzysta struktura architektury mikroserwisowej 

Zaprojektowanie pojedynczych usług z myślą o realizacji konkretnego celu biznesowego pozwala stworzyć przejrzystą strukturę architektury mikroserwisowej. Właśnie dlatego podejście to sprawdza się bardzo dobrze w przypadku dużych przedsiębiorstw, które do sprawnego funkcjonowania potrzebują korzystać na co dzień ze skomplikowanych systemów. Już sam proces projektowania tak zaawansowanego oprogramowania opiera się na pewnej warstwowości. Zazwyczaj w pracach koncepcyjnym biorą udział specjaliści z różnych działów w przedsiębiorstwie oraz programiści specjalizujący się w konkretnych dziedzinach, np.: przetwarzaniu danych, projektowaniu doświadczeń użytkowników, itp. Odbiciem przyjętych założeń i możliwości ich efektywnego wdrożenia stają się pojedyncze mikrousługi. Nawet, jeśli powstały w ten sposób system funkcjonuje w oparciu o mikrousługi umieszczone w warstwie oprogramowania pośredniczącego, aktualizacje nie wiążą się z ogromnymi nakładami czasu i pracy. Oczywiście, jak w przypadku każdego systemu, wszystko zależy od jego skali.  

Po osiągnięciu pewnego stopnia złożoności zarządzanie całym systemem komplikuje się nieco bardziej. Jest to związane z bardzo prostymi zależnościami: musimy wprowadzić modernizację do mikrousługi, która już jest połączona wewnętrznie relacjami z własnymi elementami składowymi, a dodatkowo łączy się z warstwami pozostałych mikrousług. Często takich, które są podrzędne wobec niej. W takim przypadku zmiana wymaga wdrożenia pełnej warstwy oprogramowania pośredniczącego1.  

Mikrousługi i oprogramowanie pośredniczące 

Chcesz wiedzieć, kiedy oprogramowanie pośredniczące sprawdzi się najlepiej? Zastanówmy się nad tym przez chwilę: 

– masz problem z obsługą różnych protokołów komunikacyjnych, takich jak: 

 • HTTP / REST 
 • HTTP / SOAP 
 • FTP / SFTP 
 • SMTP 
 • AMQP 

– dodatkowo każdy z tych protokołów używa/może używać innego formatu danych, np.: 

 • JSON 
 • XML 
 • pliki płaskie 
 • strumień binarny danych 

– w Twojej firmie istnieje duży zbiór zainstalowanych już systemów, np.: 

 • system CRM 
 • system HR 
 • system księgowy 
 • system sprzedażowy (E-Commerce) 
 • ERP 
 • urządzenia mobilne 
 • desktopy

Jeśli któreś z opisanych kwestii dotyczą funkcjonowania Twojej firmy to najlepszym rozwiązaniem jest zainwestowanie i stworzenie systemu MIDDLEWARE. To rozwiązanie zintegruje wszystkie systemy, co pozwoli na ujednolicenie komunikacji z ekosystemem Twojego przedsiębiorstwa, zarówno przez publiczne jak i wewnętrzne API. Na jakie dodatkowe plusy możesz liczyć? Jest ich sporo, np.: 

 • zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych 
 • pełna audytowalność 
 • bardzo dobra wydajność systemu 
 • możliwość tworzenia nowych lub optymalizacja działania istniejących już procesów 
Mikrousługi dla przedsiębiorstw klasy Enterprise

Mikrousługi w oczach pracowników technicznych i przedstawicieli biznesu 

IBM przeprowadził badania dotyczące mikrousług na grupie ponad 1200 dyrektorów IT oraz programistów. Aż 87% z technicznych specjalistów potwierdziło, że wysiłki dotyczące zaangażowania oraz koszty związane z migracją do mikroserwisów są warte podejmowanych wysiłków2. Zwrócono również uwagę na 2 podstawowe kwestie dotyczące: 

 • benefitów, jakie otrzymują zespoły developerów pracując w architekturze mikrousług 
 • zapewnienia lepszej współpracy w zespole rozwijającym konkretną mikrousługę 

Z perspektywy zespołu pracowników technicznych mikroserwisy dają duże pole do tworzenia i rozwijania różnorodnych funkcjonalności jednocześnie (możliwość prowadzenia prac przy kilku mikrousługach w tym samym czasie). Nie można jednak zapominać o profitach dla samych przedsiębiorstw: 

 • szybkie wprowadzanie małych zmian – pozwala to sprawnie realizować bieżące cele biznesowe bez długiego czasu oczekiwania na wdrożenie nowych pomysłów 
 • lepsza izolacja błędów – nawet, jeśli problemy pojawią się w jednej mikrousłudze, praca pozostałych wcale nie musi zostać zakłócona. Dodatkowo wszelkie naprawy można przeprowadzać bardziej efektywnie 
 • łatwe zrozumienie kodu – nawet konieczność pracy z nowymi programistami nie powoduje niepotrzebnych opóźnień w realizacji bieżących modernizacji pojedynczej mikrousługi. Prace przebiegają sprawnie, bo materiał źródłowy jest starannie wyizolowany 
 • łatwy rozwój aplikacji – aktualizacje i rozbudowa aplikacji opartej na architekturze mikroserwisów bardzo często jest tańsza niż modernizacja monolitu. Dodatkowo łatwiej jest tu wprowadzać bardziej pożądaną technologię, gdy ta staje się już dostępna 

Chcesz poznać więcej informacji na temat możliwości zastosowania mikroserwisów w biznesie? Zachęcamy do: 1. D. Rojas-Torres and N. Kshetri, “Big data solutions for micro-, small-, and medium-sized enterprises in developing countries,” IT professional, vol. 21, no. 5, pp. 67–70, 2019.
2. https://www.ibm.com/cloud/learn/microservices

Poprzedni wpis Następny wpis