Jak usprawnić działanie firm z sektora energetycznego?

26.01.2023

Rola oprogramowania w usprawnianiu działania firm z sektora energetycznego jest ogromna. Obserwując obecne tendencje na rynku widać potrzeby, które przemyślane rozwiązanie dedykowane może w pełni zaspokoić. By prowadzić skuteczne działania dla tego sektora gospodarki należy posiadać specyficzne kompetencje biznesowe, organizacyjne i technologiczne. Doświadczenie w realizacji projektów w branży procentuje szybszym terminem realizacji oraz eliminacją ogromnej ilości potencjalnych problemów już na starcie. A to przecież spora przewaga. W niniejszym tekście wyjaśniamy, jak usprawnić działanie firm z sektora energetycznego.

CSIRE – jedno z głównych wyzwań sektora energetycznego

Wprowadzona 20.05.2021 ustawa o zmianie ustawy: Prawo Energetyczne oraz niektórych innych ustaw zakłada budowę i uruchomienie centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). To właśnie w tym systemie będą przetwarzane informacje kluczowe dla rynku energii.

Na podstawie tych wytycznych ustalono szczegółowy plan wdrożenia systemu oraz wskazano terminy niezbędne do przygotowania się na podłączenie do tego systemu. Szereg działań własnych, do których zobligowane są firmy energetyczne obejmuje między innymi przygotowanie systemów umożliwiających nie tylko sprawne zbieranie niezbędnych danych ale i stworzenie infrastruktury umożliwiającej ich wymianę z CSIRE. O tym, jak wiele danych będzie musiało zostać przetworzonych nie trzeba nikogo przekonywać. Nie można też mówić o jednym gotowym rozwiązaniu, które umożliwi sprawną integrację z CSIRE. W praktyce tylko dedykowany system sprosta wszystkim wymaganiom oraz uwzględni możliwości każdego przedsiębiorstwa. Dedykowane rozwiązanie umożliwi i usprawni wymianę danych:

 • konfiguracyjnych (charakterystyka punktów pomiarowych, punktów poboru energii, itp.),
 • pomiarowych (dobowe profile poboru i oddania energii z sieci, wskaźniki jakości energii, itp.),
 • dotyczących funkcjonowania i stanu całego rynku energii w Polsce

Zatem: jak usprawnić działanie firm z sektora energetycznego?

Sektor energetyczny –  przewaga w rozumieniu public

Dokładne rozumienie procedur public pomaga w sprawnej realizacji projektów dla sektora energetycznego. Chodzi między innymi o znajomość całego cyklu życia zamówień publicznych: od prawodawstwa przez specyfikę wymagań formalnych, aż po procedury realizacji zleceń. Niemniej ważna jest zdolność do sprawnego dostosowania realizowanego projektu do priorytetów strategicznych przedsiębiorstwa. W tej kwestii najwięcej uwagi warto poświęcić na analizę planów budżetowych, optymalnych opcji wdrażania, właściwych strategii i polityk również na szczeblu krajowym. Doświadczenie w realizacji projektów w sektorze public procentuje. Dzięki temu wdrożeniowiec jest w stanie dobrać odpowiednie narzędzia i techniki służące identyfikacji podstawowych potrzeb przedsiębiorstw publicznych oraz potrafi skoncentrować się na skutecznej realizacji zadań projektowych.

Kluczowa przewaga Opsenio w omawianym kontekście:

 • rozumienie specyfiki zamówień publicznych,
 • znajomość metodyki prowadzenia projektów,
 • wiedza o tym, jakie produkty operacyjne i zarządcze wykorzystać.

Zrozumienie energetyki

Partner technologiczny, który realizował szerokie spektrum działań dla sektora energetycznego, poznał specyfikę tej branży od podszewki. Problemu nie stanowią pojęcia i procesy charakterystyczne dla najwyższych napięć, wysokich, średnich i niskich. Znajomość obiektów i urządzeń infrastruktury sieciowej, sieci przemysłowych, dystrybucyjnych i trakcyjnych to kolejne atuty, które procentują w działaniach projektowych. Pozwalają oszczędzić dużo czasu i energii zwłaszcza na początkowym etapie działań, gdzie firma wdrożeniowa musi dokładnie zapoznać się z całą infrastrukturą energetyczną.

Znajomość samej infrastruktury to jednak nie wszystko. Podstawą stworzenia efektywnego systemu jest przede wszystkim doskonała znajomość procesów. Mowa chociażby o procesach: inwestycyjnych, przyłączeniowych, obsługi liczników i prowadzenia serwisów. Skuteczne zarządzanie elementami infrastruktury energetycznej w świecie cyfrowym jest możliwe zwłaszcza dzięki wdrożeniom standardów CIM (Common Information Model) w praktyce.

Wszystkie wymienione kwestie pozwalają określić kluczową przewagę Opsenio dotyczącą rozumienia energetyki:

 • doświadczenie jako operator energetycznego systemu przemysłowego,
 • doskonała znajomość infrastruktury energetycznej,
 • doświadczenie w obsłudze dystrybucji energii elektrycznej.

Stworzenie systemu, który działa i jest w pełni użyteczny

Stanowi odpowiedź na pytanie jak usprawnić działanie firm z sektora energetycznego? Doświadczenie Opsenio w realizacji projektów dla sektora energetycznego można zamknąć w następujących ramach:

zaawansowane analizy:

 • diagnostyka elementów sieci,
 • ocena stanu technicznego sieci,
 • badanie niezawodności elementów sieci,

utrzymanie rejestru majątku:

 • klasyfikacja majątku,
 • standaryzacja nazw/opisów i identyfikacji elementów majątku (konfiguratory kodów, nazw, itp.) ,
 • katalogowanie elementów majątku,

sprawna realizacja zadań:

 • realizacja prac planowych,
 • usuwanie usterek/awarii,
 • System Informacji Geograficznej,

zarządzanie  gospodarką magazynową – obsługa:

 • wniosków o ruch magazynowy,
 • rezerwacji i dostępnych stanów magazynowych,
 • spraw dotyczących środków trwałych, rezerwy awaryjnej oraz procesów likwidacyjnych,

zarządzanie procesami:

 • Gospodarowanie Układami Pomiarowymi,
 • Zarządzanie Majątkiem Sieciowym,
 • Aplikacje mobilne dla pracowników terenowych, itp.

Kompetencje potwierdzone w praktyce

Mowa tu o trzech szczególnych rodzajach kompetencji: biznesowych, organizacyjnych oraz technologicznych. Wsparcie doświadczonego partnera technologicznego stanowi gwarancję terminowej realizacji zadań oraz pełnej użyteczności nowego systemu. Dobra znajomość branży to mocny atut, który znacznie ułatwia prowadzenie bieżących działań projektowych. Znamy podstawowe wyzwania, procedury, mechanizmy, które doskonale sprawdzają się w tym sektorze.

Nasze kompetencje:

biznesowe:

 • analizy biznesowe,
 • orientacja na wydajność, produktywność,
 • diagnozowanie potrzeb z uwzględnieniem ROI,
 • znajomość branży,

organizacyjne:

 • project management,
 • doświadczony zespół,
 • outsourcing zasobów IT,
 • metodyki zwinne i kaskadowe,
 • znajomość procedur public,
 • znajomość specyfiki sektora energetycznego,

technologiczne:

 • kontrola jakości,
 • budowanie koncepcji systemów,
 • nadzór technologiczny,
 • kompleksowe wykonawstwo,
 • migracja danych,
 • szyny integracyjne,
 • zarządzanie bazami danych,
 • mikroserwisy.

Realizując działania dla sektora energetycznego stawiamy na partnerstwo na każdym etapie działań. Oferujemy wygodę płynącą z naszej znajomości branży oraz dostęp do wysokiej klasy specjalistów.

Zapraszamy do kontaktu

Poprzedni wpis Następny wpis