Enterprise Asset Management (EAM)

IBM Maximo Asset Management – wprowadzamy zarządzanie majątkiem firmy na wyższy poziom! Przedstawiamy wszechstronne, modularne rozwiązanie przeznaczone do zarządzania procesami związanymi z utrzymaniem ruchu i obsługą serwisową zasobów nowoczesnych firm.

IBM Maximo Asset Management – użyteczna technologia

IBM Maximo Asset Management umożliwia skuteczne zarządzanie rejestrem majątku, umowami, procesami utrzymania i serwisu, gospodarką magazynową oraz zakupami. Wszystko po to, by zoptymalizować sposób wykorzystania majątku przedsiębiorstwa oraz zwiększyć jego sprawność i wydajność. Stanowi profesjonalną pomoc przy planowaniu budżetów, inwestycji, remontów, przeglądów i konserwacji. Wykorzystując rozwiązanie można bardzo łatwo kontrolować postępy realizacji planowych działań oraz błyskawicznie reagować na pojawiające się awarie. Bogate narzędzia analityczno-raportowe  umożliwiają sprawne rozliczanie wykonanych czynności a także podejmowanie działań proaktywnych. Na bazie zgromadzonych danych system może wspierać pracownika w podejmowaniu decyzji utrzymaniowych. Wszystkie opisane korzyści znajdują zastosowanie przy:

  • zarządzaniu majątkiem punktowym (np. maszyny)
  • zarządzaniu majątkiem liniowym (np. linie przesyłowe)

Aby usprawnić zarządzanie majątkiem rozproszonym w terenie system IBM Maximo Asset Management wykorzystuje aplikacje mobilne.

Dzięki integracji  z systemami GIS (np. firmy ESRI) IBM Maximo Asset Management umożliwia graficzną prezentację lokalizacji urządzeń, brygad, zleceń pracy na mapach. Rozwiązanie integrowane jest również z systemami automatyki (SCADA) w zakresie np. pomiarów lub też z systemami do komunikacji z klientami typu Call/Contact Center czy też CRM. IBM Maximo Asset Management to doskonałe narzędzie, które wspiera pracę Służb Utrzymania Ruchu i Serwisu, integruje się z systemami ERP (np. z SAP) w obszarze kosztowym, kadrowym, magazynowym itd. Co najważniejsze, rodowód IBM Maximo Asset Management nie jest typowo księgowy, lecz sensu stricte operacyjny. Pracownik, który obsługuje system stworzony przez Opsenio nie potrzebuje posiadać wiedzy typowo finansowej. Jego zadaniem jest rejestrowanie prac i prezentowane rozwiązanie pozwala ten proces zoptymalizować.

System Maximo jest systemem typu klient/serwer, dzięki czemu pozwala na ciągły rozwój oraz integrację z innymi systemami klienta. Korzystanie z systemu IBM Maximo Asset Management oparte jest o przeglądarkę internetową, a jego interfejs dostępny jest w kilku językach. Wszystko w trosce o zapewnienie jak największego komfortu klientom i ich pracownikom.

Janusz Cichowski

Senior consultant – EAM/ITSM Solutions

Dba o to, by planowana inwestycja gwarantowała korzyści biznesowe nie tylko w chwili podjęcia decyzji o jej uruchomieniu ale także w długofalowej perspektywie rozwoju organizacji Klienta. Zawsze ma na względzie otoczenie biznesowe. Dzięki swojej dociekliwości sprawia, że oferowane przez nas produkty są idealnie dostosowane do specyficznych realiów każdej z branż. Od lat dzieli się swoim doświadczeniem proponując rozwiązania, projektując efektywne procesy, a także budując wysoce wydajne systemy informatyczne.

Łukasz Brewczyński

Project manager

Na co dzień koordynuje realizacje projektów skupiając uwagę zespołu na najważniejszych aspektach. Jeden z tych, którzy problemy zamieniają na kolejne wyzwania. Specjalista z wieloletnim stażem znający od podszewki cykl życia oprogramowania. Posiada bogate zaplecze w obszarach analizy biznesowej, inżynierii wymagań a także projektowania rozwiązań. Dba o poprawną implementację systemów tworzonych dla klientów z Polski i zagranicy. To doświadczony inżynier, którego wiedza i umiejętności stanowią gwarancje sukcesu realizowanych projektów.

Wyceń projekt

Bezpłatna szacunkowa wycena projektu do 5 dni roboczych

Poproś o spersonalizowaną prezentację (po uprzednim przesłaniu informacji na temat Twojej firmy).

Skontaktuj się z nami

IBM Maximo Asset Management – korzyści dla firm

Jako partner firmy IBM, Opsenio Sp. z o.o. oferuje klientom system IBM Maximo Asset Management wraz z modułami uzupełniającymi (firm IBM i Opsenio). Wspiera on procesy zarządzania zasobami wszelkich typów – produkcyjnych (np. instalacje, urządzenia, maszyny), specjalistycznych (np. laboratoryjnych), przesyłowych (np. sieci energetyczne, wodociągi, gazociągi), infrastrukturalnych (np. data center, lotniska, stocznie, porty, terminale morskie), transportowych i informatycznych – w skali całego przedsiębiorstwa.

Sprawne zarządzanie majątkiem z wykorzystaniem rozwiązań systemu IBM Maximo Asset Management może przynieść wymierne i mierzalne korzyści. Dzięki systemom EAM, oszczędności generowane tylko w obszarze budżetów utrzymaniowych (MRO) sięgają 15-30%. Budżety te stanowią bardzo często aż 40% rocznego budżetu zakupowego firm.

Korzyści z wdrożenia rozwiązania IBM MaximoPotencjalny zwrot z inwestycji (ROI)
Wiedza na temat zasobów, a przez to lepsze zarządzanie nimi• Wzrost wykorzystania zasobów ludzkich o 10-20%
Skuteczne planowanie i zarządzanie pracami ludzi• Wzrost wykorzystania majątku (w tym np. floty, narzędzi, infrastruktury) o 3-5%
Skuteczne planowanie i zarządzanie pracami ludzi• Redukcja wydatków MRO (Maintenance, Repair, Operations) o ok. 17%
Skrócenie czasów obsługi awarii• Redukcja przestojów na instalacjach o ok 20%
Większa kontrola kosztów na poziomie operacyjnym• Wzrost skuteczności egzekwowania gwarancji o 10-50%, ź obniżenie stanów magazynowych o 20-30%
Skuteczne zarządzanie magazynami• Spadek liczby zakupów o 3-5%
• Obniżenie kosztów logistycznych o 5-20%,
• Obniżenie kosztów materiałowych o 5-10%
Efektywne zarządzanie umowami• Obniżenie liczby zleceń zewnętrznych o 10-50%

IBM Maximo Asset Management to topowe rozwiązanie na rynku, które oferuje duży wybór funkcjonalności, dając jednocześnie możliwość elastycznego ich dostosowania do indywidualnych potrzeb Klienta. Otwartość rozwiązania daje możliwość integrowania go z różnymi systemami np. SCADA, GIS, ERP, BI, EOD, itd. Elastyczność IBM Maximo Asset Management to nie tylko otwartość na integracje, ale też możliwość zmiany wyglądu interfejsu użytkownika, zakresu danych, przebiegu procesów, automatyzacji działań, analiz i raportów.

Rozwiązanie ma uniwersalny charakter przez co może być wykorzystywane do różnego typu majątku oraz do różnej specyfiki działalności klientów. W wyniku zastosowania modułów branżowych czy też w wyniku modyfikacji dostosowanych do potrzeb każdego klienta, system ten zyskuje indywidualny charakter. Szeroki wachlarz funkcjonalności oferowanych w standardzie oraz duża ergonomia systemu pozwalają uzyskać w pełni spersonalizowane, dedykowane rozwiązanie.

System IBM Maximo Asset Management spełnia rygorystyczne międzynarodowe normy bezpieczeństwa i nieustannie się rozwija. Dojrzałość tego rozwiązania potwierdza dostosowanie do zmiennych wymagań klientów na przestrzeni czasu oraz prawie 30 letnia historia udanych wdrożeń.