Design produktu w IT – to musisz wiedzieć!

26.05.2022

Design produktu w IT to całościowe spojrzenie na tworzone oprogramowanie dedykowane. Nie ograniczamy się tu wyłącznie do wyglądu systemu i jego warstwy wizualnej. Podstawą wszelkich podejmowanych działań jest natomiast mocna analiza potrzeb, celów biznesowych i samej branży. Im bardziej kompleksowe podejście, tym większe szanse na stworzenie oprogramowania, które rzeczywiście sprawdzi się w praktyce. Multidyscyplinarny kontekst całego procesu designu produktu sięga znacznie głębiej niż mogłoby się to wydawać na pierwszy rzut oka. Identyfikowanie realnych problemów marki i użytkowników oraz projektowanie rozwiązań tych problemów jest możliwe tylko po dokładnej weryfikacji specyfiki całego rynku. Pod uwagę powinno się brać także możliwości i oczekiwania samej marki.

Chcesz stworzyć produkt doskonały pod względem funkcji i formy?

Skoro myślisz o oprogramowaniu dedykowanym to zapewne takie właśnie są Twoje oczekiwania.

Steve Jobs powtarzał: „Design is not just what it looks like, design is how it works”. Design produktu nie kładzie więc największej uwagi na tym, jak dany system wygląda. Kluczową istotą tego procesu jest jego funkcjonalność, sposób działania. Bardzo często użytkownicy nie zastanawiają się nad tym, w jaki sposób dany system został zaprojektowany. Oczywiście do czasu, gdy przestaje on spełniać swoje zadania. Jeśli wszystko jest sprawne, nikt tego nie zauważa. Gdy dzieje się źle, słyszą o tym wszyscy w firmie. Design produktu poprzez swoje kompleksowe podejście pozwala już na starcie przewidzieć kluczowe problemy użytkowników i możliwe zagrożenia, jakie mogą wystąpić w przyszłości. Wszystko dlatego, że podstawą tworzenia założeń projektu jest zrozumienie branży klienta.

Dopracowane oprogramowanie dedykowane opiera się na mocnych danych analitycznych. Mowa tu przede wszystkim o:

 • kompleksowym określeniu potrzeb
 • zarysowaniu obecnych i potencjalnych problemów użytkowników systemu
 • identyfikacji szansy rynkowej i realnego zapotrzebowania
 • opracowaniu optymalnych ścieżek prowadzących do rozwiązania problemów marki i odbiorców systemu
 • walidacji rozwiązania z realnymi użytkownikami

W przypadku projektowania produktów cyfrowych (oprogramowania czy aplikacji dedykowanych) tworzony system musi być już od pierwszych chwil traktowany jako jeden, całościowy produkt. Nie można bazować wyłącznie na wizualnej części projektu. Właśnie o tym warto pamiętać, przy rozmowach z zespołem projektującym Twoje oprogramowanie.

Produkt design: 5 podstawowych elementów, niezbędnych do stworzenia dobrego systemu IT

Gdy już uda się określić, jakie problemy powinien rozwiązywać tworzony projekt, warto przemyśleć czego jeszcze od niego oczekujemy. Podstawowe funkcjonalności, architektura całego systemu oraz wartość dodana, czyli wszystkie elementy, które mogą nieść dla użytkowników dodatkową korzyść – na tym warto się skupić! Wszyscy doskonale wiemy, jak ważny w dzisiejszym świecie jest czas. Procesy, które uda się zautomatyzować za pomocą dobrze przemyślanego oprogramowania dedykowanego to realne oszczędności dla Twojej firmy. Mowa więc o usprawnieniu obiegu dokumentów, tworzeniu raportów, kontroli stanów magazynowych czy stanu żywotności części maszyn i urządzeń funkcjonujących na Twojej produkcji, itp. Przykłady można mnożyć. Cel jest jeden: oszczędność czasu pracowników. Co robić, by móc to osiągnąć?

1.     Product design a analityka

Zbierz dane z obecnie działających systemów. Sprawdź, jakie problemy w tej chwili zgłaszają pracownicy. Prześledź raporty, by sprawdzić, które czynności zabierają Twoim pracownikom najwięcej czasu. Nie masz w tej chwili dostępu do takich danych? Pytaj, sprawdzaj, obserwuj. Dobra znajomość wewnętrznych procesów Twojego przedsiębiorstwa to podstawa sukcesu na rynku. Jeśli dodamy do tego dane analityczne na temat konkurencji i dobrych praktyk stosowanych w branży, możemy zyskać sporą dawkę merytorycznej wiedzy. Nie zapominajmy o analizie SWOT. Na tej podstawie można budować wielkie systemy!

2.     Czas na definiowanie potrzeb

Stworzenie punktu widzenia opartego na potrzebach i spostrzeżeniach użytkowników to dobry początek działań projektowych. Im więcej potrzeb dostrzeżemy już na starcie, tym więcej możliwości ich rozwiązania można przewidzieć na kolejnych etapach. Doby system nie powinien być skomplikowany. Bardzo często z pozoru zaawansowane funkcjonalności można osiągnąć w prosty sposób. Im więcej wiedzy uda się zgromadzić w początkowy etapie działań projektowych, tym łatwiej stworzyć dopracowaną architekturę systemu, aplikacji mobilnej. Skoncentruj uwagę na segmentacji użytkowników i ich potrzebach. Uwzględnij najważniejsze dla nich wartości. Zastanów się, jakie zasoby są dla Ciebie kluczowe oraz pozwól na odkrycie efektywnych ścieżek ich wykorzystania.

3.     Burza mózgów

Niezwykle istotny element działań teamu projektowego. Design produktu stwarza nam przestrzeń do kompleksowego spojrzenia na cały system. Nie ma nic lepszego od moderowanej dyskusji dotyczącej różnorodnych ścieżek prowadzących do rozwiązania zaobserwowanych problemów. Potencjalne koncepcje wygenerowane w burzy mózgów bardzo często przekładają się na wzrost efektywności projektowanych rozwiązań. Na tym etapie powstaje zarys docelowego systemu, który łączy wszystkie dotychczasowe ustalenia w jedną, sprawnie działającą całość.

4.     Prototyp systemu

Tak, zdecydowanie stworzenie testowej wersji systemu i prezentowanie poszczególnych funkcjonalności w sposób zwinny (metodyka agile) doskonale sprawdza się w IT. Dzięki temu można bardzo łatwo dostrzec i wyeliminować wszelkie niedogodności. Dodatkowo, jako inwestor, będziesz wiedział, na jakim etapie rozwoju znajduje się w danej chwili Twój system.

Dobrze zaprojektowany system koncentruje uwagę na działaniach i ich efektach. Każdy element musi być połączony z innym.  Każdy powinien nieść ze sobą konkretną wartość. Akcja=reakcja. Te scenariusze trzeba dokładnie zaplanować. W oprogramowaniu dedykowanym wszystko jest po coś. Nie ma tu miejsca na zbędne informacje, nieprzemyślane kroki. Ten etap poprzedza wstępny projekt wizualny i funkcjonalny całości, który po omówieniu i akceptacji trafia do wdrożenia jako wersja testowa. Bardzo często tworzona jest też tzw. „minimalna wersja produktu” – czyli taka, która może zostać wdrożona do przetestowania przez użytkowników, gdyż zawiera niezbędny zakres funkcjonalności docelowego projektu.

5.     Testy na użytkownikach

Nie ma lepszego sposobu na zweryfikowanie działania systemu niż udostępnienie go wybranym użytkownikom. W ten sposób zarówno zespół projektowy, jaki i Ty, zyskacie pewność, że stworzone narzędzie rzeczywiście spełnia stawiane przed nim cele.

Istota designu produktu w IT

Czy zastanawiałeś się kiedyś o co dokładnie chodzi w tworzeniu nawet najbardziej skomplikowanych systemów IT? Wielu koncentruje uwagę na technologii. Jednak w rzeczywistości technologia wcale nie jest najważniejsza. Wszystko opiera się na zdolności zadawania pytań i pozyskiwania konkretnych, wyczerpujących odpowiedzi. Trzeba:

 • poznać potrzeby branży i użytkowników
 • wiedzieć, jakie są oczekiwania oraz możliwości danej firmy
 • zrozumieć działanie wszystkich wewnętrznych systemów.

Dopiero na tej podstawie projektuje się system, który będzie w stanie połączyć wiele funkcjonalności w jedną całość. Mało tego: to oprogramowanie ma dostarczać odpowiedzi na pytania odbiorców każdego dnia. Właśnie ta niezawodność jest najważniejsza! By jednak móc ją zbudować niezbędne jest skoncentrowanie uwagi na designie produktu. Tylko tak całościowe spojrzenie pozwala kreować rozwiązania, które przekładają się na realne zyski.

Design produktu – czy to się opłaca?

Jeśli o zyskach mowa, nie sposób zapomnieć o kilku kluczowych profitach, które niesie z sobą design produktu. O jakich korzyściach mowa?

 • ROI – przemyślana struktura systemu poprzedzona dokładną analityką to oprogramowanie, które zwróci się szybciej niż koszty rozbudowy gotowych systemów. Zwłaszcza, że działają one w standardowych ramach. Problemy dużych przedsiębiorstw dotyczą zwykle konieczności połączenia danych z wielu działających już systemów w jeden, który ułatwi zarządzanie zasobami. Właśnie w takich wypadkach oprogramowanie dedykowane staje się koniecznością.

Jak te koszty rozkładają się w czasie? Odpowiedź prezentujemy w formie graficznej:

Opsenio: oprogramowanie dedykowane

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Further Digital Solutions

 • możliwość rozbudowy systemu – im bardziej oprogramowanie dedykowane będzie dopasowane do indywidualnych potrzeb i otoczenia biznesowego, tym łatwiej jest przewidzieć możliwe kierunki jego rozbudowy.
 • szeroka perspektywa – dla zespołu projektowego. Im więcej danych otrzymają programiści, tym lepszy będzie efekt końcowy ich pracy. Design produktu dostarcza właśnie takich informacji, przez co możliwa jest praca skoncentrowana na realizacji celów biznesowych w możliwie krótkim czasie.
 • efektywna kontrola – widoczna zarówno na etapie planowania systemu, jak i po wdrożeniu. Inwestor może zachować bardzo dużą kontrolę nad przetwarzanymi danymi i rolami użytkowników. Oprogramowanie dedykowane powstałe w oparciu o mocne dane analityczne pozwala dopracować pod tym względem sposoby prezentacji informacji w przedsiębiorstwie. Wiedząc, na jakich wartościach zależy konkurencji, można zautomatyzować generowanie podobnych raportów o bieżącym stanie firmy. To mocne wsparcie wysokiej kadry menadżerskiej i całego zarządu.

Podsumowanie

W czasach, gdy postęp technologiczny jest możliwy na niespotykaną dotąd skalę, dopracowane oprogramowanie dedykowane staje się niezbędną koniecznością. Zwłaszcza dla dużych firm, którym zależy na wyprzedzeniu konkurencji. Ergonomia, estetyka, funkcjonalność – to podstawowe elementy dobrego systemu. Dzięki designowi produktu przywołane hasła nabierają realnego znaczenia. A przecież dokładnie o to chodzi w tworzeniu personalizowanych systemów!

Poprzedni wpis Następny wpis